#9 BEWEGING

APR – MEI 2017, BORNE

Tijd, beweging, verandering.

Ieder gaat zijn eigen weg.
Wij ontmoeten elkaar terloops,
brengen elkaar in beweging.
De tijd is onontkoombaar,
wij gaan richting toekomst.
Toekomst is verandering.