Exposities

KUNSTROUTE

Punt Komma AFFICHE Afstuderen

Een kleine selectie van de exposities van mijn werk die hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland vindt u terug in deze online catalogus. De zes series vormen een overzicht van een oeuvre dat coherentie vindt in zijn postmodernistische uitgangspunt.

Mijn werken vertolken in essentie de propositie dat we de werkelijkheid construeren aan de hand van onze persoonlijke realiteit. Mijn werken richten zich op de relatieve waarneming en distantiëren zich van universalistische waarnemingsovertuiging. Immers, de realiteit openbaart zich alleen door individuele interpretaties.

Mijn realistische werken zijn dan ook nooit objectief, de sleutel tot hun intrinsieke betekenissen ligt in persoonlijke interpretatie. Exposities vormen daarom een verdieping van mijn werk